Het ontstaan van U-turn; de Utrechtse Studenten Turnvereniging

U-turn is in 2006 opgericht door Annette Wensink, Vera van der Sterren en Tjeerd Raijmakers, zij bekleedden respectievelijk de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het idee voor de oprichting van een Utrechtse studententurnvereniging ontstond in de loop van het voorjaar van 2006, waarna in september 2006 een oprichtingsborrel volgde om het enthousiasme onder potentiële leden te peilen. In de eerste weken van U-turn meldden zich zeker 15 mensen aan als lid, wat voor het oprichtingsbestuur voldoende zekerheid gaf om door te gaan met de oprichting van de vereniging.  De oprichting was officieel een feit na het vastleggen van de statuten op 5 april 2007, deze dag wordt dan ook elk jaar gevierd als de Dies Natalis van U-turn.

Hét zwaartepunt in de fase na oprichting was ‘meer leden werven!’ en daarnaast het op orde krijgen van de administratie. Ook werd er door het bestuur energie gestoken in het organiseren van gezellige activiteiten en extra trainingen (naast het opgeheven cursusuur turnen op Olympos). Het aantal leden van U-turn stabiliseerde zich in het voorjaar van 2007 tot een mooie 25 leden. Het eerste jaar werd beschreven door het oprichtingsbestuur als zijnde: ‘druk, spannend en gezellig, met veel leuke sociale activiteiten, en veel gezelligheid binnen en buiten het bestuur.’

In het najaar van 2008 volgde nieuwe mijlpalen door het opzetten van een eigen wekelijkse training en de organisatie van het eerste U-turn kamp. Sinds 2011 maakt U-turn gebruik van de moderne, volledig ingerichte turnhal Nieuw-Welgelegen, die nog steeds als een van de mooiste turnhallen in Nederland geldt. In april 2012 werd het vijfjarig bestaan van U-turn gevierd met verschillende activiteiten en afgesloten met een mooi gala. U-turn is in de jaren hierna uitgegroeid tot een steeds grotere vereniging, met als voorlopige hoogtepunt een ledenaantal van 120 in 2023-2024. Naast de groei in leden, zijn er door de jaren heen steeds meer commissies opgericht, zo is in 2016 de wintersportcommissie opgericht, in 2019 de ‘TripCie’ en werd er in samenwerking met andere SSV’s in 2020 een gala georganiseerd. Verder worden er 3 trainingen per week aangeboden naast de extra open- en vakantietrainingen (zie ‘Trainingen’ voor meer informatie). 

De ontstaansgeschiedenis van onze mascotte, Slettie Bettie:

U-turn heeft al heel wat jaren een trouwe mascotte langs haar zijde, die ben je vast wel eens op wedstrijden bent tegengekomen. Dit is namelijk Slettie Bettie. Maar waar komt onze roze vriendin nu eigenlijk vandaan? Dit is het verhaal achter het roze biggetje:

"Op een dag werd bij U-turn het 'biggen' geïntroduceerd door Anja en Mignon, twee turnsters: iedere keer dat je een perfecte landing maakte tijdens de wedstrijd, verdiende je een big. Je weet wel, zo'n snoepje in de vorm van een biggetje. Na één wedstrijd werd er al hard "BIG" geroepen als je een stick landing maakte. U-turn stond vanaf dat moment bekend om "BIG", een mascotte hadden we nog niet. 

Niet veel later werd het kouder, en rond 5 december kwam Sinterklaas weer in het land. Op een koude winterse pakjesavond brachten U-turners een aantal cadeautjes mee. Éen van hen was al een echte U-turner in haar hart en nam een roze knuffelbiggetje mee. Het biggetje was door de U-turners zeer hard gewild dat zij wel door heel veel mensen in bezit is geweest, wat een slettie zeg: de bijnaam Slettie Bettie werd al snel bedacht. Uiteindelijk was iedereen het erover eens dat dit biggetje bij U-turn hoorde en werd zij aan het bestuur geschonken. En nog altijd siert ze in haar U-turnpakje op wedstrijden haar mooi roze billetjes."