Rustleden

Er zijn twee types rustleden: passieve rustleden en actieve rustleden. Passieve rustleden mogen meedoen met alle activiteiten, maar moeten zelf bijbetalen voor open trainingen en zomertrainingen. Actieve rustleden mogen aanwezig zijn bij alle activiteiten, alle open trainingen en de zomertrainingen. Open trainingen vinden één keer per maand plaats, de data zijn hier te vinden. Daarnaast mag je als actief rustlid ook naar de speciale open trainingen komen tijdens vakantie- en feestdagen, over de data hiervan wordt door het bestuur met de (rust)leden gecommuniceerd. Alle open trainingen vinden plaats in de turnhal aan de Grebbeberglaan. Wil je je inschrijven als rustlid? Dat kan via deze link!

Lidmaatschap kosten

De kosten voor het passieve en actieve rustlidmaatschap verschillen. Passieve rustleden betalen €35,- voor een heel jaar. Actieve rustleden betalen €55,- voor een heel jaar. We werken niet met kosten voor een half jaar, je betaalt dus altijd de lidmaatschapskosten voor een heel jaar. Dat wil zeggen dat wanneer je in februari rustlid wordt, je nog steeds €35,- of €55,- betaalt, afhankelijk van het type rustlidmaatschap.

Ben je hier in geïnteresseerd? Of heb je nog vragen hierover? Stuur ons gerust een mailtje u.turn.utrecht@gmail.com.