Voortijdige opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan kosteloos tot één maand na aanvang van je lidmaatschap. Aanvang van je lidmaatschap geschiedt wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen van het bestuur van U-turn. Bij opzegging na deze periode worden de kosten voor het gehele of halve verenigingsjaar in rekening gebracht. Voortijdige opzegging dient schriftelijk te geschieden door een email te sturen naar u.turn.utrecht@gmail.com

Automatische opzegging

U-turn lidmaatschap heeft een vastgestelde duur van een half seizoen of een heel seizoen. Bij afloop van deze periode vervalt je lidmaatschap automatisch. Het is dus niet nodig om je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen aan het eind van het hele/halve seizoen wanneer je besluit te stoppen. Leden die hun lidmaatschap willen behouden kunnen dit doen door herinschrijving. Aan het eind van ieder seizoen zal het bestuur het herinschrijvingsformulier ter beschikking stellen. De herinschrijving voor bestaande leden geeft voorrang bij de inschrijving van trainingsdagen ten opzichte van nieuwe leden.