label
header
 

NSTC 2 | 24 feb

-------------------------------------------------English below ---------------------------------------------
Howdey partner,

Na een leuke wedstrijd te hebben gehad in Maastricht hebben wij onze thema bekend gemaakt. THE WILD WESTERNASTICS. En nu vroegen wij ons af of jij bereid bent om je wilde kant te laten zien. Ga je misschien verkleed als een cowboy/girl en laat jij in je vloeroefening zien dat je het wilde westen in je naar boven hebt gehaald? Of ga je op voltige laten zien dat je kan rijden als een Indiaan? Alles is mogelijk, wees creatief. Want er gaat niets boven Groningen.

- Wanneer: Zaterdag 24 februari! Afgesloten met een spectaculair wild feest! (Het is mogelijk om op de vrijdagavond en zaterdagavond te blijven slapen).
- Waar: Groningen
- Avondeten: DOMINO'S PIZZA!
- Deadline: 9 februari

Wordt altijd op de hoogte gehouden via ons facebook event

Schrijf je nu in voor de wedtrijd!
Bijzijn is meemaken!!

-------------------------------------------------English ---------------------------------------------

Howdey partner,

After having had a nice competition in Maastricht, we have made our theme known.
THE WILD WESTERN NORTHERN. And now v us willing to let you be willing to show your wild side. Are you perhaps dressed as a cowboy / girl and do you show in your floor exercise that you have brought the wild west up in you? Or are you going to show on time that you can drive like an Indian? Everything is possible, be creative. Because nothing beats Groningen.

- When: Saturday 24 February! Completed with a spectacular wild party! (It is possible to stay the Friday evening and Saturday night).
- Where: Groningen
- Dinner: DOMINO'S PIZZA!
- Deadline: 9 February

Is always kept up to date via our Facebook event

Register now for the betting contest!
Being present is experiencing !!

 

Wilde groeten,

De wedstrijdcommissie van STUGG:

Marit van der Veen - Voorzitter
Hozan Rashid - Secretaris
Aileen Breedijk - Penningmeester
Stefan Vliek - Algemeen lid/ wedstrijdcoördinator
Jelle Klont - Algemeen lid/ Vrijwilligerscoördinator