label
header
 

GNSK | 8, 9 & 10 juni

Geïnteresseerd in het GNSK? Ben je benieuwd wat het inhoudt lees dan hier wat meer informatie over deze wedstrijd en geef je op voor een team.

Inschrijfformulier

Het GNSK is een wedstrijd die niet georganiseerd wordt door de NSTB en zal daarom aan andere voorwaarden voldoen. Dit is de eerste keer dat turnen mee doet.
1) Van elk niveau kan slechts 1 team deelnemen, dit kan betekenen dat je niet wordt geselecteerd voor de wedstrijd als er te veel aanmeldingen zijn voor 1 niveau.
2) Lees het reglement voor team meerkamp deelname
3) De kosten voor het GNSK bedragen 43,- euro, waarvan U-turn 10,- euro zal bekostigen. Je krijg hiervoor:
  a) De wedstrijd
  b) Er is zaterdag en zondag ontbijt en lunch
  c) Diner op zaterdag
  d) Overnachting op de GNSK camping (vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag)
  e) Een openingsact en openingsfeest op vrijdag
  f) Een groot feest op zaterdag
  g) Een vermakend randprogramma gedurende het hele weekend


-----------------------------------------------------------------English---------------------------------------------------------------

Interested in GNSK? what the content read then here some more information about this competition and sign up for a team.

Registration form


The GNSK is a competition not organized by the NSTB and will therefore fulfill another condition. This is the first time that gymnastics participates.
1) Only 1 team can participate for each level, this may mean that you are not selected for the match
2) Read the rules for team all-around participation
3) The costs for the GNSK are 43, - euro, of which U-turn will pay 10, - euro. for this you get:
   a) The competition
   b) Saturday and Sunday breakfast and lunch
   c) Dinner on Saturday
   d) Overnight stay at GNSK camping (Friday on Saturday and Saturday on Sunday)
   e) An opening act and opening party on Friday
   f) A big party on Saturday
   g) An entertaining fringe program throughout the weekend