label
header
 

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaan van U-turn, Utrechtse Studenten Turnvereniging

U-turn is in 2006 opgericht door Annette Wensink, Vera van der Sterren en Tjeerd Raijmakers, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het oprichtingsbestuur. Het idee voor het oprichten van een eigen studententurnvereniging in Utrecht ontstond in de loop van het voorjaar van 2006, en in september 2006 werd een oprichtingsborrel gehouden om het enthousiasme onder potentiële leden te peilen. In de eerste weken na de officieuze oprichting van U-turn meldden zich direct ongeveer 15 mensen aan als lid, wat voor het bestuur voldoende aanleiding was om door te gaan met de oprichting van de vereniging. Hét zwaartepunt die eerste periode was ‘meer leden werven!’. Daarnaast organiseerde het bestuur gezellige activiteiten en extra trainingen (naast het inmiddels opgeheven cursusuur turnen op Olympos). Ook werd veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van de administratie. De kers op de administratieve taart was het vastleggen van de statuten op 5 april 2007, waarmee de oprichting officieel een feit was. Deze dag wordt dan ook elk jaar gevierd als de Dies Natalis van U-turn. Het aantal leden stabiliseerde zich in het voorjaar van 2007 op een mooie 25. Dit maakte U-turn tot een studententurnvereniging van gemiddelde grootte. Het eerste jaar was druk, spannend en gezellig, met veel leuke sociale activiteiten, en veel gezelligheid binnen en buiten het bestuur. Ook gingen er langzaamaan meer mensen deelnemen aan de wedstrijden van de NSTB. In het najaar van 2007 werd de stijgende lijn doorgezet met meer leden en een toenemende georganiseerdheid van de vereniging. In het voorjaar van 2008 werd er voor het eerst een grote activiteit in Utrecht georganiseerd, namelijk de Funastics. Deze vuurdoop was erg geslaagd. In het najaar van 2008 slaagde U-turn er in een eigen wekelijkse training op te zetten en werd het eerste ledenkamp georganiseerd. In 2010 was U-turn voor het eerst organisator en gastheer van een studententurnwedstrijd. In 2011 mochten we gaan trainen in de nieuwe turnhal in Utrecht. In deze zaal, die op het moment nog steeds een van de mooiste turnhallen in Nederland is, organiseerde we in 2012 alweer onze tweede studententurnwedstrijd en in 2014 kijken we uit naar de derde studenten turnwedstrijd. Inmiddels is het ledenaantal van U-turn gegroeid naar ongeveer negentig leden, en het aantal trainingen is uitgebreid naar drie per week, met een maandelijkse extra zondagtraining. In april 2012 werd het vijfjarig bestaan van U-turn gevierd met verschillende activiteiten en afgesloten met een mooi gala.

Het ontstaan van onze mascotte, Slettie Bettie:

In al die mooie jaren dat we bestaan heeft U-turn een trouwe mascotte langs haar zijde gehad, die je vast wel eens op wedstrijden bent tegengekomen. Dit is namelijk Slettie Bettie. Maar waar komt onze roze vriendin nu eigenlijk vandaan? Dit is het verhaal achter het roze biggetje:

"Op een dag werd bij U-turn het 'biggen' geïntroduceerd door Anja en Mignon, twee turnsters: iedere keer dat je een perfecte landing maakte tijdens de wedstrijd, verdiende je een big. Je weet wel, zo'n snoepje in de vorm van een biggetje. Na één wedstrijd werd er al hard "BIG" geroepen als je een stick landing maakte. U-turn stond vanaf dat moment bekend om "BIG", een mascotte hadden we nog niet. 

Niet veel later werd het kouder, en rond 5 december kwam Sinterklaas weer in het land. Op een koude winterse pakjesavond brachten U-turners een aantal cadeautjes mee. Éen van hen was al een echte U-turner in haar hart en nam een roze knuffelbiggetje mee. Het biggetje was door de U-turners zeer hard gewild dat zij wel door heel veel mensen in bezit is geweest, wat een slettie zeg: de bijnaam Slettie Bettie werd al snel bedacht. Uiteindelijk was iedereen het erover eens dat dit biggetje bij U-turn hoorde en werd zij aan het bestuur geschonken. En nog altijd siert ze in haar U-turnpakje op wedstrijden haar mooi roze billetjes"