label
header
 

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaan van U-turn, Utrechtse Studenten Turnvereniging

U-turn is in 2006 opgericht door Annette Wensink, Vera van der Sterren en Tjeerd Raijmakers, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het oprichtingsbestuur. Het idee voor het oprichten van een eigen studententurnvereniging in Utrecht ontstond in de loop van het voorjaar van 2006, en in september 2006 werd een oprichtingsborrel gehouden om het enthousiasme onder potentiële leden te peilen. In de eerste weken na de officieuze oprichting van U-turn meldden zich direct ongeveer 15 mensen aan als lid, wat voor het bestuur voldoende aanleiding was om door te gaan met de oprichting van de vereniging. Hét zwaartepunt die eerste periode was ‘meer leden werven!’. Daarnaast organiseerde het bestuur gezellige activiteiten en extra trainingen (naast het inmiddels opgeheven cursusuur turnen op Olympos). Ook werd veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van de administratie. De kers op de administratieve taart was het vastleggen van de statuten op 5 april 2007, waarmee de oprichting officieel een feit was. Deze dag wordt dan ook elk jaar gevierd als de Dies Natalis van U-turn. Het aantal leden stabiliseerde zich in het voorjaar van 2007 op een mooie 25. Dit maakte U-turn tot een studententurnvereniging van gemiddelde grootte. Het eerste jaar was druk, spannend en gezellig, met veel leuke sociale activiteiten, en veel gezelligheid binnen en buiten het bestuur. Ook gingen er langzaamaan meer mensen deelnemen aan de wedstrijden van de NSTB. In het najaar van 2007 werd de stijgende lijn doorgezet met meer leden en een toenemende georganiseerdheid van de vereniging. In het voorjaar van 2008 werd er voor het eerst een grote activiteit in Utrecht georganiseerd, namelijk de Funastics. Deze vuurdoop was erg geslaagd. In het najaar van 2008 slaagde U-turn er in een eigen wekelijkse training op te zetten en werd het eerste ledenkamp georganiseerd. In 2010 was U-turn voor het eerst organisator en gastheer van een studententurnwedstrijd. In 2011 mochten we gaan trainen in de nieuwe turnhal in Utrecht. In deze zaal, die op het moment nog steeds een van de mooiste turnhallen in Nederland is, organiseerde we in 2012 alweer onze tweede studententurnwedstrijd en in 2014 kijken we uit naar de derde studenten turnwedstrijd. Inmiddels is het ledenaantal van U-turn gegroeid naar ongeveer negentig leden, en het aantal trainingen is uitgebreid naar drie per week, met een maandelijkse extra zondagtraining. In april 2012 werd het vijfjarig bestaan van U-turn gevierd met verschillende activiteiten en afgesloten met een mooi gala.

In al die mooie jaren dat we bestaan heeft U-turn een trouwe mascotte langs haar zijde gehad. Dit is namelijk Slettie Bettie. Maar waar komt onze roze vriendin nu eigenlijk vandaan? Mignon legt het uit:

"Het verhaal begint in Limburg. De zus van U-turnlid Anja gaf ons daar toen turnles. Op een dag werd hierbij het 'biggen' geintroduceerd: iedere keer dat je een perfecte landing maakte, verdiende je een big. Je weet wel, zo'n snoepje in de vorm van.

Anja en ik verhuisden naar Utrecht en namen natuurlijk dit biggen mee. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen. Op de NSTC's en NSK's zorgden we dat er altijd zakken met biggen mee waren.. en je mocht er soms ook een wanneer de landing niet zo perfect was gelukt. Deze biggen verspreidden zich langzaam door de zaal, langs verschillende studententurnverenigingen en niet veel later had het bestuur van U-turn een big als mascotte geregeld en heeft deze een geslacht en een naam gekregen!"

 

U-turn me on!